Tanie Bilety i Przewozy Autokarowe EST/Lorek


Idź do treści

Przewóz Nieletnich Bez Opiekuna Autokarem EST-Lorek.

Zasady Przewozu

Przewóz Dzieci - Nieletnich bez Opiekuna Liniami EST/Lorek Do Niemiec

Jeśli przepisy kraju docelowego i tranzytowych nie stanowią inaczej, dzieci do lat 12 winny podróżować pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku pomiędzy 12, a 18 rokiem życia mogą podróżować samodzielnie na podstawie dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy (paszport, tymczasowy dowód osobisty), ważnego biletu oraz pisemnej zgody opiekuna prawnego.

Druk Oświadczenia należy wypełnić i podpisać w obecności załogi autokaru. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie podróżujące bez opiekuna.


OŚWIADCZENIE

Mnie ................................................................... jako prawnemu opiekunowi
(Nazwisko i imię uprawnionego do opiekowania się)

niepełnoletniego ............................................ wiadomo, że firma EST oraz jej
(Nazwisko i imię dziecka)

pracownicy, w trakcie całej podróży nie ponoszą odpowiedzialności z dziecko i wszystkie
okoliczności związane z przewożonym dzieckiem. O w/w wyłączeniu odpowiedzialności
zostałem poinformowany i jestem z tym zgodny.

Telefon opiekuna ....................................................................................................

Telefon osoby odbierający dziecko ...........................................................................


..........................................

(Data i podpis opiekuna)

Linie EST/Lorek | Kup Bilet | Trasy EST | Zasady Przewozu | Kontakt | Wypożyczalnia Aut | Monitoring GPS | Folia Przeciwsłoneczna | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego